Om rasen/About the breed
Cirneco dell'Etna

Cirneco dell'Etna, eller Etnahund som den kalles i Norge, er Italias svar på podencorasene. Den har utviklet seg på den italienske øyen Sicilia, nærmere bestemt i traktene rundt vulkanen Etna. Rasen finnes nå spredt over hele Sicilia, og også i mange andre land der den har stor fremgang i utstillingsverdenen. I flertall kalles Cirnecoen for Cirnechi. Rasen er middels stor og kvadratisk bygget, 42-46 cm for tisper, 46-50 cm for hannhund, men man aksepterer avvik opp til 50 cm for tisper og 52 cm for hannhund dersom hunden ellers er korrekt. Vekten skal ligge mellom 8-12 kg. Man har dog store problemer utenfor Italia med at rasen har en tendens til å bli for stor. Pelsen skal være glatt og og kort. Tillatte farger er rød/fawn i ulike nyanser, med hvite tegninger. Helfarget kremhvit er også en godkjent farge, men sjelden.

Cirneco er en jakthund som først og fremst jakter villkanin. Rasen har utviklet seg i de vulkanske traktene rundt Etna. Der er jorden stenete og karrig med, og  det harde miljøet stiller store krav til hundene, hvilket cirnecoen har tilpasset seg bra til. De kan arbeide i mange timer uten hverken mat eller vann i den italienske sommervarmen. Alt dette gjør at rasen er en sterk, frisk og sunn hund.


For å kunne bli italiensk champion må en Cirneco klare en jaktprøve, i tillegg til å stilles ut. Dette for å bevare rasen nettopp som en jakthund. Dersom man avler kun på utseende så forsvinner de unike jaktegenskapene fort.

Selv om man ikke er interessert i jakt, kan en Cirneco passe godt. De er gode familiehunder, da de er vennlige, kjærlige og tilpasningsdyktige. De har en behendig størrelse som gjør dem lette å ta med overalt. En sammenkrøllet cirneco tar nesten ikke plass. De er også mye mer lett-trente enn myndene. Man kan trene både jakt, lure coursing, lydighet, freestyle og agility med dem, ja egentlig hva man vil. Deres fart, spenstighet  og smidighet er egenskaper som gir dem mange fordeler på agilitybanen.

Men her gjelder det, akkurat som med de andre podenco-rasene, at innkallingstreningen er alfa og omega fra dag en. En Cirneco er en jakthund, og jakten sitter dypt i genene. Man kan ikke være hundre prosent sikker på at ens egen hund kan gå løs i skog og mark, dersom man ikke er innstilt på å legge ned en del arbeid i innkallingstreningen, selv om mange individer er veldig lette å lære inn innkalling på. 

Med andre ord så er dette en allroundhund som vil passe de fleste som  liker å gå i skog og mark sammen med en hund med samarbeidsvilje, lekelyst og særegenhet. :)


Fritt oversatt fra rasebeskrivelsen på www.podenco.se.

The Cirneco dell'Etna, or Etnahund, as we call it in Norway, is Italy's answer to the podenco-breeds. It has evolved in Sicily, more specifically in the areas around the volcano Mount Etna. The breed now excists all over Sicily, and also in many other countries where it has great progress in exhibitions. In plural the Cirneco is called Cirnechi. The breed is of medium size and square 42-46 cm for bitches, 46-50 cm for dogs, but it is allowed with sizes up to 50 cm for bitches og 52 cm for dogs if the dog is otherwise correct. The weight should be between 8-12 kg. But outside Italy there are great problems with the breed becoming to big. The fur should be smooth and short. Allowed colours are red/fawn, also with white markings. Creamwhite is also an accepted colour, but this is very rare to see.

The Cirneco is a huntingdog that first and foremost hunts for wild rabbits. The breed has developed in the volcanic areas around Mount Etna. The ground there is quite rough, and the tough environment puts great demands to the dogs, which the Cirneco has adapted well to.  They can work for hours without either food or water in the Italian summer heat. All this contibutes to the breed's strenght, health, soundness and adaptability. 

To become an Italian Champion the Cirneco will have to pass a hunting test, as well as beeing exhibited. This is to preserve the breed as a hunting dog. If one breeds only thinking of the looks, the unique hunting abilities will disappear quickly.

Even though you're not interested in hunting, a Cirneco can fit in well. They are good familydogs, as they are friendly, loving and well adaptable. They have a convenient size that make them easy to bring everywhere. A Cirneco curled up takes practically no space at all. They are also a lot more trainable then the sighthounds. You can train both hunting, lure coursing, obedience, agility and freestyle with them, practically what ever you like. 

But, the rule is, as with the other podenco-breeds, that you have to start training the dog to come when you call from day one. The Cirneco is a hunting dog, and the hunt lies deep in the genes. You can not be sure that your own dog will be able to be off the leash in the forest, unless you are prepaired to put some time in the training. Although some are very easy to train for this as well.

In other words, this is an allround-breed that will suite most people that thrive with walks in forests and fields, accompanied by a dog with playfulness, peculiarity and a will to cooperate.


Freely translated from the swedish breed decription on www.podenco.se.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.05 | 01:52

Joda, sant det da. :P

...
15.05 | 23:59

Lille Månestråle Mandagsbarn er en dame. Det visste du vel

...
15.05 | 23:54

Og peneste lilesøsterhundebarnebarn i hele verden..

...
26.03 | 20:44
Planer/Plans har mottatt 4
Du liker denne siden